Změny objemu u spotřebitelských balení – nový zákon o značení lihu

Jak asi víte, tak došlo ke změně, respektive snížení maximálního objemu u jednotlivých spotřebitelského balení lihu.

Dříve mohlo mít klasické spotřebitelské balení (nádoba, láhev) až maximální objem 6 litrů (většinou se jednalo o klasická dárková balení). Nyní však byly tyto velkoobjemové nádoby zcela zakázány a již se nesmí prodávat. A to dokonce ani ty, které byly uvedeny na trh před datem 1. 12. 2013.

Nový zákon striktně udává, že nově je za spotřebitelské balení považována jen a pouze nádoba nebo jiný obal o objemu:

  • do 1 litru
  • nebo do 3 litrů (pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla a neprodává se v prostorách s dalšími běžnými lihovinami)

Je to uvedeno v paragrafu 5. Viz příslušná citace zákona:

§ 5
Spotřebitelské balení a jeho druh
(1) Spotřebitelským balením se pro účely tohoto zákona rozumí nádoba nebo jiný obal o objemu
a) do 1 litru, nebo
b) nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla.
(2) Druhem spotřebitelského balení se pro účely tohoto zákona rozumí spotřebitelské balení rozlišené podle jeho názvu a výrobce.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>