Výjimky z povinnosti značit líh – nový zákon o značení lihu

Často klienti upozorňují na skutečnost, že dříve nebylo nutné značit láhve o objemu do 0,1 litru. Jak je tomu ale nyní poté, co vešel v platnost nový zákon o značení lihu?

Od 1. 12. 2013 již není nutné značit pouze láhve o objemu do 0,06 litru. Je to přímo uvedeno v novém zákonu o značení lihu, konkrétně v paragrafu 11. Viz citace příslušného zákona:

§ 11

Výjimky z povinnosti značit líh.

Povinnost značit líh se nevztahuje na líh, který je

a) ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru

b) osvobozen od spotřební daně nebo který je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně

c) umístěn před jeho značením v daňovém skladu podle zákona o spotřebních daních nebo v jiných prostorách, které jsou v rozhodnutí o registraci uvedeny jako místo značení lihu,

d) dovezen na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně umístěn v celním skladu, ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, anebo dočasně uskladněn na místě, které je v rozhodnutí o registraci uvedeno jako místo značení lihu,

e)      výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zákona o lihu, nebo

f)       dovážen pro osobní potřebu fyzické osoby.

Mohlo by vás také zajímat: Láhve o objemu od 0,06 do 0,1 litru bez kontrolní pásky lze uvést do volného daňového objemu pouze tehdy, pokud byly vyrobeny nejpozději do 2 týdnů po 1. 12. 2013. Osoby a subjekty, jež jsou ze zákona povinny značit líh, musí do 7 dnů po 1. 12. 2013 celnímu úřadu nahlásit množství, které se uvede do volného daňového oběhu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>