Nový zákon o značení lihu

Zákon o povinném značení lihu byl vydaný 12. 9. 2013 a vstupuje v platnost 1. 12. 2013. Tedy od 1. prosince tohoto roku se jím budou muset řídit všichni výrobci, dovozci a distributoři lihu v ČR. A co tedy tato nová právní úprava přináší? Zaměřili jsme se na ty nejdůležitější změny z pohledu osob a subjektů, jež mají ze zákona povinnost značit líh.

Tento článek samozřejmě nevystihuje všechny změny, ale je takovým vodítkem pro ty, co nezaznamenali, co se na ně valí z Poslanecké sněmovny:-). Jestliže se v těchto právních paragrafech příliš neorientujete, napište nám. Vysvětlíme vám, co se změnilo a jaký dopad to bude mít na vaše podnikání.

Rádi vám poradíme se vším, co se týká spotřebních daní.

Povinná kauce u registrace

Osoby a subjekty, jež jsou ze zákona povinny značit líh (např. výrobci alkoholických nápojů), musí nyní od 1. 12. 2013 složit vratnou kauci. Ve hře je také varianta, tzv. přechodného období 3 měsíce, kdy bude možné vydávat kontrolní pásky bez složení kauce.

Kauce se odvíjí od počtu použitých kontrolních pásek v daném kalendářním roce. Výše této kauce je následující:

  • 500 000 Kč (podnikající osoba či subjekt může převzít maximálně 25 000 kusů kontrolních pásek, jež slouží pro značení lihu)
  • 5 000 000 Kč (podnikající osoba či subjekt může převzít více než 25 000 kusů kontrolních pásek, jež slouží pro značení lihu)

Částka zůstane připsaná na tomto účtu po celou dobu registrace. A nebo mají také osoby povinné značit líh možnost namísto kauce poskytnout správci daně také odpovídající bankovní záruku (na dobu určitou, jež nesmí  být kratší než 2 roky). Buď tak nebo tak.

Správce daně (celní úřad) je povinen tuto kauci vrátit do 90 od zániku registrace.

Poznámka: Výše kauce je velice citlivým tématem a spousta zákonodárců poukazovala na fakt, že ona nastolená hranice (5 00 000 nebo 5 000 000 Kč) může být pro některé podniky diskriminační, jelikož malé a střední firmy jednoduše nebudou mít dostatečné finanční prostředky (nebo dostatečně hodnotnou bankovní záruku) na její úhradu.

Dá se tedy předpokládat, že v budoucnu se na poslanecké půdě bude ještě výše kauce projednávat a třeba dojde k jejímu razantnímu snížení.

Ostatně v roce 2013 se již obdobný zákon o regulaci distribuce pohonných mot dostal až k Ústavnímu soudu, který však v této věci dosud nerozhodnul. Pokud by však uznal připomínky od senátorů, jež právě tento zákon o regulaci distribuci pohonných hmot napadli, s velkou pravděpodobností by došlo ke změně i v oblasti právě zákona upravující podmínky distribuce lihu. Jelikož oba zákony stojí na velice podobných principech.

Snížení maximálního objemu spotřebitelského balení lihu

Nová právní úprava přináší také snížení maximálního objemu spotřebitelského balení lihu z 6 litrů na 1 litr (balení ve skle 3 litry). Cílem bylo především zakázat velkoobjemové spotřebitelské šestilitrové balení alkoholu.  Lahve o objemu nad 3 litry nesmí být na trhu – a to dokonce ani ty uvedené na trh před 1. 12. 2013.

Výjimkou jsou pouze spotřebitelská balení ve skle, která budou moci být do objemu až 3 litrů (jedná se zejména o tzv. dárková balení). Tato třílitrová balení se však nesmí nacházet v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou spotřebu. Zjednodušeně řečeno – spotřebitelským balením je nádoba nebo jiný obal o objemu

  • do 1 litru
  • nebo do 3 litrů (pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla a neprodává se v prostorách s dalšími běžnými lihovinami)

Není třeba značit spotřebitelská balení o objemu do 0,06 litru

Na tato balení lihu se nevztahuje povinnost značení kontrolní páskou. Vláda původně navrhovala, aby od povinného značení bylo osvobozeno balení do jednoho decilitru (0,1 l), poslanci však tento objem ještě snížili na 0,06 litru.

Poznámka: Láhve o objemu od 0,06 do 0,1 litru bez kontrolní pásky lze uvést do volného daňového objemu pouze tehdy, pokud byly vyrobeny nejpozději do 2 týdnů po 1. 12. 2013. Osoby a subjekty, jež jsou ze zákona povinny značit líh, musí do 7 dnů po 1. 12. 2013 celnímu úřadu nahlásit množství, které se uvede do volného daňového oběhu.

Nová generace kontrolních pásek s novými ochrannými prvky

I tato část doznala několika úprav.

Nyní mají nové kontrolní pásky obsahovat údaje o přesném obsahu lihu ve spotřebitelském balení. Každá páska bude muset být dvanáctimístným evidenčním kódem, osmimístným individuálním kódem a elektronicky čitelnou verzí individuálního kódu (tzv. grafickým QR kódem, jež slouží ke strojovému čtení, tedy k načtení pomocí různých čteček QR kódů). Nové kontrolní pásky si lze vyzvednout dle nového zákona 1. 12. 2013.

Poznámka: Líh označený pomocí „staré“ kontrolní pásky musí být uveden do volného daňového oběhu nejpozději 9 měsíců po 1. 12. 2013. Z toho plyne, že lahve, které zůstanou po této lhůtě na skladě, bude třeba překolkovat.

Ostatně právě tato úprava vyvolala v minulosti celkem bouřlivou debatu, jelikož náklady spojené s novými kontrolními páskami měli přijít stát na více než půl miliardy korun.

Denní reporting

V den, kdy dojde k prodeji lihu, musí subjekt, jež je držitelem kontrolních pásek, oznámit správci daně (celní správa), že došlo k prodeji daného lihu či k jeho převodu na jiný subjekt.

Tato oznámení se podávají elektronicky. Laicky řečeno musíte celní správě sdělit, kolik a jaký líh jste prodali či převedli jinam.

Povinná ochrana proti zneužití kontrolních pásek

Držitel kontrolních pásek musí zamezit zneužití, zcizení kontrolních pásek. V případě, že se prokáže, že držitel kontrolních pásek tuto povinnost nedodržel, hrozí mu pokuta až do výše 1 000 000 korun.

A zároveň pokud dojde v důsledku porušení této povinnosti ke zničení, ztrátě, zneužití nebo odcizení kontrolních pásek, hrozí danému subjektu pokuta odpovídající jedno až desetinásobku částky spotřební daně z lihu, kterou by daný subjekt byl povinen uhradit, pokud by uvedl do oběhu líh označený těmito páskami.

Povinný kamerový systém

K předchozímu bodu se váže také povinný kamerový systém v místech, na kterých dochází ke značení (kolkování) lihu. Tato úprava má právě zamezit tomu, aby nedošlo k manipulaci, zničení či zcizení kontrolních pásek. Zároveň musí mít celní úřad možnost se kdykoliv dostat k těmto náhledům z kamerového systému.

Poznámka: Smyslem této právní úpravu je umožnit celní správě namátkové kontroly subjektu a má sloužit také jako prevence proti obchodování s lihem na černém trhu. Jelikož daný subjekt jednoduše neví, zda je právě daný záznam prověřován.

To ale není vše!

Nová zákonná úprava obsahuje samozřejmě několika desítek dalších změn, které tento článek nezachycuje. Zajímá vás, co vše dalšího se změnilo? Napište nám!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>