Nejčastější dotazy týkající se nového zákona o povinném značení lihu

Dne 1. 12. 2013. vešel v platnost nový zákon o povinném značení lihu. Jaké nové povinnosti mají od letošního prosince všichni výrobci, dovozci a distributoři lihu v ČR, o tom jsme vám již psali.

Ale jelikož právní výklad jednotlivých pasáží však nemusí být vždy zcela jednoznačný, rozhodli jsme se článek doplnit o nejčastější dotazy, na které nás nejčastěji ptají klienti.

  • Je nutné značit alkohol od objemu 0,1 litru a nebo to není nutné? Jak je to s alkoholem o objemu 0,06 litru? Přečtete si odpověď!
  • Údajně došlo ke změně maximálního objemu u jednotlivých spotřebitelského balení lihu. Můžete nám k tomu říci něco bližšího? Samozřejmě! Změnám týkajících se spotřebitelských balení se věnujeme v tomto článku!
  • Co to je daňový sklad? A proč se nesmí značit alkohol, který je přepravován z jednoho daňového skladu do druhého? Přináší v tomto ohledu nějaké změn nový zákon o značení lihu?
  • V novém zákoně je uvedeno, že osoba povinná značit líh nebo distributora lihu má povinnost se zaregistrovat (či něco podobného). Je tomu tak? Kde je možné se zaregistrovat a jaké jsou náležitosti oné přihlášky / registrace?
  • Prý musí každá osoba povinná značit líh a nebo distributor či výrobce lihu složit povinně kauci 5 000 000 Kč. Co je na tom pravdy?
  • Jak je to se sloužením záruky na daňový sklad? Je nutné skládat další kauci? Nestačí, že máme složit kauce na kontrolní pásky (dle zákona číslo 307/2013) ve výši až 5 000 000 Kč? Nestačí složit prostě jenom jednu kauci?
  • V zákoně se píše, že je třeba nainstalovat sledovací zařízení do daňového skladu a na místa, kde dochází ke značení lihu. Z jakého důvodu tomu tak je? Jaké technické parametry mají mít tato sledovací zařízení?
  • Co je pravdy na tom, že od 1. 12. 2013 vzniká každé osobě povinné značit líh nebo distributorovi lihu tzv. oznamovací povinností? A co to vše obnáší?
  • Mají se zavést nové kontrolní pásky, kterými má být nově značen veškerý líh. Co však s alkoholem, který již je okolkován „starou“ kontrolní páskou?
  • Jakým způsobem a kde mohu získat nové kontrolní pásky?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>