Návod na daňové přiznání 2016 pro fyzické osoby – OSVČ!

A už je to zase tady. Období daňového přiznání se pomalu, ale jistě blíží. Datum zůstává stejné jako každý rok, takže neváhejte a podívejte se, jak má vypadat správně vyplněné daňové přiznání krok po kroku, položku po položce.

Za správnost informací ručí účetní společnost DCI Power, která se zabývá účetnictvím a daňovou evidencí. Tato společnost vám také od 500 Kč pomůže s vyplněním daňového přiznání či odkladem do června 2016.

Navigace k článku:

Poslední změny
Tiskopisy k daňovému přiznání za rok 2015
Dokumenty, které jsou potřeba k vyplnění daňového přiznání
Jak vyplnit řádek po řádku: Strana 1
Jak vyplnit řádek po řádku: Strana 2
Jak vyplnit řádek po řádku: Strana 3
Jak vyplnit řádek po řádku: Příloha
Jak vyplnit daňové přiznání online
Odeslání daňového přiznání přes datovou schránku
Odeslání daňového přiznání s elektronickým podpisem
Termíny pro podání daňového přiznání
Čísla účtů pro platbu daní
Pokuty a penále za nedodržení termínů

Poslední změny

Než se pustíme do samotného vyplňování, pojďme si připomenout několik důležitých změn, které se odehráli za poslední rok, tedy za zdaňovací období 2015. Některé změny jsou pouze minimální, buď přibyly či ubyly kolonky.

 • Nově jsou mezi příjmy spolupracujících osob zařazeny i příjmy členů rodinných závodů
 • Sleva na dítě se zvýšila podle počtu vyživovaných dětí – pokud máte jedno dítě, sleva zůstává beze změny 13 404 korun za rok, zvýšila se ovšem částka za druhé dítě a to na 15 804 korun za rok a na každé třetí dítě a další můžete uplatnit slevu ve výši 17 004 za rok
 • Pokud máte dítě umístěné v předškolním zařízení, můžete si odečíst slevu ve výši 9 200 korun za rok, tuto slevu si mohou odečíst také podnikatelé, kteří uplatňují paušální výdaje
 • Další změnu neuvítají podnikatelé. Nejenom, že si stále nemohou uplatnit daňové zvýhodnění na děti a vyživovaného manžela či manželku, ale pro všechny druhy paušálů začaly platit limity. Omezení se dočkaly i paušály pro živnosti a zemědělskou výrobu, tedy pro ty podnikatele, kteří využívají paušálů ve výši 60 a 80 procent. Zemědělci, lidé podnikající v lesním a vodním hospodářství a řemeslníci si mohou odečíst paušální výdaje ve výši 80 procent maximálně do limitu 1,6 milionu korun, ostatní živnosti pak 60 procent, maximálně však 1,2 milionu korun. Limity na paušály 40 procent (jiné podnikání a samostatná činnost) a 30 procent (pronájem) již platily v roce 2014 a pro rok 2015 zůstaly stejné.
 • Lidé s nadstandardními příjmy budou muset za rok 2015 platit 7 procent navíc z příjmů nad 1 277 328 korun.
 • Pokud důchodce od 1. ledna 2015 dosáhl mimo důchodu i dalších zdanitelných příjmů v celkové hodnotě vyšší než 840 000 korun za rok, bude muset zdanit i celý svůj starobní důchod. Do limitu 840 000 korun se započítávají veškeré příjmy ze zaměstnání, dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu. Do limitu se nezapočítávají osvobozené příjmy a příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou.

Tiskopisy k daňovému přiznání za rok 2015

Tiskopisy daňového přiznání za rok 2015 si můžete vyzvednout osobně na vašem finančním úřadě nebo si je v pohodlí domova stáhnout do vašeho počítače a z pohodlí domova vytisknout. Veškeré tiskopisy najdete na stránkách daňového portálu.V případě, že podáváte daňové přiznání na poslední chvíli, může být vytisknuto a podáno černobílé.

Daňové přiznání fyzických osob – včetně všech příloh
Daňové přiznání – Strana 1
Daňové přiznání – Strana 2
Daňové přiznání – Strana 3
Daňové přiznání – Strana 4
Příloha č. 1 – strana 1
Příloha č. 1 – strana 2
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Samostatný list k příloze č. 3
Příloha k přiznání k dani pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění

Dokumenty, které jsou potřeba k vyplnění daňového přiznání

K vyplnění daňového přiznání budete potřebovat Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Údaj na řádku č. 1, což je Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků vepíšete do daňového přiznání na stranu 2 do řádku číslo 31 (Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů). Dále z tohoto potvrzení použijete údaj z řádku č. 6, což je Úhrn pojistného z příjmů uvedených na řádku č. 2. Tento údaj vepíšete také do daňového přiznání na stranu 2 do řádku č. 32.

Screenshot_2

Jak vyplnit řádek po řádku: Strana 1

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému úřadu pro: Uvedete pouze kraj, ve kterém daňové přiznání podáváte

Územnímu pracovišti v, ve, pro: Tady uvedete město, ve kterém daňové přiznání podáváte

Informaci o tom, kam patříte, najdete na www.danovasprava.cz nebo vám ji řeknou na vašem obecním úřadě.

Řádek 01: Zaměstnanci nepíší nic, podnikatelé vyplní daňové identifikační číslo, které jim finanční úřad přidělil, když se registrovali k placení daní.

Řádek 02: Rodné číslo je jasné, opište ho z občanského průkazu. V případě, že máte 9 místné rodné číslo, nedopisujte nikam žádnou nulu a nechte poslední políčko volné.

Řádek 03: Zaškrtněte řádné daňové přiznání, ostatní kolonky slouží pouze pro ty, kteří po podání formuláře najdou ve svém přiznání chybu.

Řádek 04: Zaměstnanci nepíší nic, toto políčko se týká pouze podnikatelů v konkurzu.

Řádek 05: Ano je pro ty, kdo mají daňového poradce. S ním si mohou prodloužit termín k odevzdání na 30. červen. To se ale týká spíš podnikatelů, zaměstnanci obvykle nemají důvod vypořádání daní odkládat. Kdo si podává daňové přiznání sám, označí křížkem políčko ne.

Řádek 05a: Týká se podnikatelů, kteří mají povinnost auditu ze zákona.

Neoznačený řádek: Nenechte se zmýlit tím, že formulář vyplňujete teď, přiznání podáváte za rok 2015, ten tedy vepište do prvního políčka. Další dvě kolonky od/do se týkají jen podnikatelů v konkurzu, ponechte je prázdné.

1. oddíl – Údaje o poplatníkovi

Řádky 06 až 18: Osobní údaje vyplňte podle občanského průkazu.

Problematické by mohly být řádky:

Řádek 07: Rodné příjmení vyplníte pouze v případě, že jste třeba po svatbě přijali příjmení manžela/ky a jmenujete se jinak než za svobodna.

Řádek 11: Tento řádek se týká jen těch osob, které v Česku sice platí daně, ale nebydlí zde.

Řádek 14: V menších sídlech domy nemusí mít orientační číslo, v tom případě ho nevyplňujete.

Řádek 16: Napište číslo svého mobilního telefonu. Toto políčko po vás může znamenat velkou úsporu času, když vám úředník zatelefonuje a rychle si ověří nějaký údaj nebo vás požádá o doplnění nějakého potvrzení, třeba, že vaše dítě studuje, i když už mu bylo 18 let.

Řádky 19 až 22: Vyplní je jen ti, kteří se na začátku roku 2016 přestěhovali, a podávají tak daňové přiznání jinde, než kde ve zdaňovacím období 2015 bydleli.

Řádky 23 až 30: Tyto řádky se týkají jen těch lidí, kteří v Česku platí daně, ale nebydlí zde.

V řádku 30 označíte NE, když nemáte obchodní spojení se zahraniční osobou.

stana1

Jak vyplnit řádek po řádku: Strana 2

2. oddíl – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Řádek 31: Do tohoto políčka vyplňte souhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

Řádek 32: Vyplňte, kolik za vás zaměstnavatel zaplatil za sociální a zdravotní pojištění. Tuto částku najdete na potvrzení o příjmech od zaměstnavatele

Řádek 33: Vyplníte, pokud jste měli příjmy ze zahraničí podle § 6 odst. 12 zákona. Konkrétně tedy v zemi, s kterou nemá Česká Republika smlouvu o tzv. zamezení dvojího zdanění, a platili jste z nich daň.

Řádek 34: Sečtete řádky 31 a 32 a od nich odečtete řádek 33.

Řádek 35: Tento řádek se týká zaměstnanců, kteří měli příjmy ze zahraničí.

Řádek 36: Do tohoto řádku opište řádek 34.

Řádek 36a: Týká se zaměstnanců, kteří měli příjmy ze zahraničí. V případě, že nemáte příjmy ze zahraničí, které se nezdaňují, opíšete údaj z řádku 36.

Řádek 37: Toto políčko se týká jen podnikatelů, kteří do řádku 37 napíší hodnotu z řádku 113 přílohy daňového přiznání číslo 1.

Řádek 38: Tohoto políčka si většina lidí všímat nemusí

Řádek 39: Toto políčko vyplníte pouze v případě, že pronajímáte například byt. Nejprve musíte vyplnit přílohu 2 a do řádku 39 pak přeneste řádek 206 z této přílohy.

Řádek 40: Přeneste řádek 209 z přílohy číslo 2. Jde o příjmy, které máte z nákupu a prodeje soukromého majetku.

Řádek 41: Sečtěte řádky 37, 38, 39 a 40. Píše se kladná i záporná hodnota.

Řádek 41a: Týká se těch, kdo mají příjmy ze zahraničí. V případě, že tyto příjmy nemáte, opište údaj z řádku 41.

Řádek 42: Do tohoto políčka napište součet řádku 36a a řádku 41a, v případě, že je kladný. Je-li řádek 41a záporný, pak zůstává hodnota řádku 36a.

Řádek 43: Tento řádek se rok 2015 nevyplňuje.

Řádek 44: V tomto políčku mohou podnikatelé uplatnit ztrátu z minulých období – nejvýše ze sedmi posledních let.

Řádek 45: Podnikatelé, kteří mohou odečíst ztrátu, odečtou od řádku 42 řádek 44.

3. oddíl – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

Řádky 46 až 53: Zde uvedete skutečnosti, které vám mohou snížit daňový základ. Třeba zaplacené pojistné životního pojištění, odběry krve apod.

Podrobný popis toho, co si lze odečíst, najdete na straně D4 této přílohy.

Řádek 54: Sečtěte řádky 46 až 53.

Řádek 55: Od řádku 45 odečtěte řádek 54.

Řádek 56: Částku z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů.

Řádek 57: Vypočtěte daň z příjmů a zapište. Je to jednoduché, částku z řádku 56 vynásobte 0,15. Daň je pro všechny stejná a to ve výši 15 procent.

4. oddíl – Daň celkem, ztráta

Řádky 58 až 60: Zaměstnanci bez přivýdělků opisují do řádku 58 řádek 57, do řádku 60 částku z řádku 58 zaokrouhlenou na koruny nahoru.

Řádek 61: Podnikatelé přenesou údaj o daňové ztrátě z řádku 41a.

5. oddíl – Uplatnění slev na dni a daňové zvýhodnění

Řádek 62: Vyplňují podnikatelé, kteří mají zaměstnance s tělesným postižením.

Řádek 63: Toto políčko se opět většiny lidí netýká

strana2

Jak vyplnit řádek po řádku: Strana 3

Neoznačené řádky v tab. 1:

Údaje o manželce nebo manželovi – vyplňují ti, kteří si chtějí odečíst slevu na vyživovaného manžela (manželku), který s nimi žije ve společné domácnosti a který neměl za loňský rok příjmy vyšší než 68 000 korun.

Do příjmů manžela pro tento účel počítejte všechny příjmy – třeba i alimenty, důchody a nemocenskou,nezahrnujte pouze dávky sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavky na děti).

Řádek 64: Vyplňte částku, o kterou si každý poplatník může snížit daň sám na sebe, za rok 2015 je to 24 840 korun.

Řádek 65a: Tento řádek se týká manželů, z nichž jeden má nízké příjmy. Jestli si vyživovaný manžel v roce 2015 nevydělal více než 68 000 korun, můžete si snížit daň o 24 840 korun.

Řádek 65b: Pokud je váš manžel invalidní (má průkaz ZTP/P), odečtete si dvojnásobek. Za celý rok se částka pohybuje ve výši 49 680 korun.

Řádek 66: Pokud pobíráte částečný invalidní důchod, vepište 2 520 korun za celý rok nebo částku 210 korun za každý měsíc, kdy jste důchod dostávali.

Řádek 67: Jestliže jste plně invalidní, vepište 5 040 korun za celý rok nebo částku 420 korun za každý měsíc.

Řádek 68: Vyplňuje pouze ten, kdo vlastní průkaz ZTP/P, nemusí přitom pobírat částečný nebo plný invalidní důchod. Do této kolonky napište částku 16 140 korun za rok nebo 1 345 za každý měsíc, kdy jste držitelem ZTP/P.

Řádek 69: Studenti do 26 let a doktorandi do 28 let mohou odečíst dalších 4 020 korun či 335 korun za každý měsíc studia.

Řádek 69a: Do této kolonky vepíšete tzv. školkovné. Rodiče si mohou odečíst jen částku vynaloženou za pobyt dítěte v zařízení, nikoliv výdaje související s pobytem v tomto zařízení, například výdaje na stravování nebo dopravu. Maximální výše slevy je 9200 korun.

Řádek 70: Sečtěte řádky 62 až 69a.

Řádek 71: Od vypočtené daně z řádku 60 odečtěte slevy z řádku 70.

Neoznačené řádky v tab. 2 Údaje o dětech žijících v domácnosti:

Vyplňte příjmení, jméno, rodné číslo a dobu, po kterou s vámi žily děti. Živíte-li více než čtyři děti, další uveďte na volný papír a přiložte k daňovému přiznání.

Řádek 72: Napište „daňové zvýhodnění“ na děti, které „živíte“. Za rok 2015 je daňová sleva na první vyživované dítě 13 404 Kč za rok, na druhé dítě 15804 Kč za rok, a na třetí a každé další dítě 17004 Kč za rok.

Řádek 73: Sem zapište slevu na dani za děti, kterou za vás již zaměstnavatel zálohově u státu uplatnil.

Řádek 74: Od řádku 71 odečtěte řádek 73 a zapište výsledek do této kolonky. Částka, která vám vyšla, je to, co máte zaplatit na dani.

Řádek 75: Daňový bonus dostane ten, kdo si vypočetl daň nižší (řádek 71) než daňové zvýhodnění na děti (řádek 72). Nárok na vyplacení má rodič, jen když si v roce 2015 vydělal alespoň 55 200 korun.

Řádek 76: Výše daňových bonusů na děti, které již zaměstnavatel vyplatil – údaj je uveden na potvrzení z účtárny na řádku 11.

Řádek 77: Vypočtěte: řádek 75 minus řádek 76, výsledek jsou bonusy, které vám stát má ještě doplatit.

6. oddíl – Dodatečné DAP

Řádek 78 až 83: Tyto řádky nevyplňujte.

7. oddíl – Placení daně

Řádek 84: Podle potvrzení ze mzdové účtárny (součet řádků 9 a 10) vepište, kolik vám zaměstnavatel během roku srazil na zálohách na daň.

Řádek 85: Zaměstnanci nevyplňují, podnikatelé uvedou zálohy na daň, které zaplatili ze svého podnikání.

Řádek 86: Vyplní jen podnikatelé, kteří zaplatili paušální daň určenou finančním úřadem.

Řádky 87 až 90: Tyto kolonky se týkají jen malé skupiny podnikatelů.

Řádek 91: Od řádku 74 odečtěte hodnoty z řádků 77, 84, 85, 86, 87, 87a, 87b, 88, 89 a 90. Pokud vým vyjde kladná hodnota – budete doplácet, v případě, že vám vyjde záporná hodnota – vrátí vám přeplatek.

strana3

Jak vyplnit řádek po řádku: Příloha

Označte ve sloupci vpravo počet listů daného typu přílohy podle toho, kterou přikládáte.

Příloha číslo 1: Vyplňují podnikatelé, tedy ti, kdo mají živnostenský list nebo třeba honoráře.

Příloha číslo 2: Vyplňují ti, kdo mají příjmy z pronájmu nebo třeba příjmy z prodeje osobního majetku, který se ziskem prodali do jednoho roku od koupě.

Příloha číslo 3: Vyplňují lidé, kteří mají příjmy ze zahraničí. Týká se příjmů podnikatelských a zaměstnaneckých.

Pojistné přiznání: Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření musí podat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkou z tohoto pravidla je poplatník, jehož pojistné je za celý rok ve výši 0 Kč. Takový poplatník pojistné přiznání podávat nemusí.

Účetní závěrka: Závěrku přikládají podnikatelé, kteří vedou účetnictví.

Seznam: Pro ty, kdo uplatňují nárok na vyloučení dvojího zdanění z příjmů ze zahraničí.

Potvrzení od zaměstnavatele: Přikládají zaměstnanci, získají je ve mzdové účtárně. Když někdo během roku 2015 změnil místo, požádá o potvrzení u všech předchozích zaměstnavatelů.

Doklad o poskytnutém daru: Potvrzení o darované částce nebo třeba o darování krve.

Potvrzení o úvěru: Kdo má úvěr na bytové potřeby od hypoteční banky nebo stavební spořitelny, vyplnil řádek 47. Potvrzení o výši zaplacených úroků přiloží k přiznání.

Potvrzení penzijního fondu: Ti, kdo spoří v penzijním fondu víc než 6 000 korun ročně, vyplnili řádek 48. Přiloží potvrzení o zaslaných platbách a v tomto řádku to označí.

Potvrzení pojišťovny: Jestliže si platíte životní pojištění, které splňuje zákonné podmínky, abyste si o pojistné mohli snížit daňový základ, vyplnili jste řádek 49. Finančnímu úřadu pošlete potvrzení o platbě, které vám zašle pojišťovna.

Další přílohy: Např. potvrzení o studiu za děti, které jsou starší 18 let nebo čestné prohlášení jednoho z manželů, že nemá žádné příjmy.

Počet listů příloh: Sečtěte ve sloupci vpravo celkový počet listů příloh, které k daňovému přiznání přikládáte. Od všech příloh si uschovejte kopie.

Pak už stačí jen vyplnit potřebné údaje a máte hotovo. Nezapomeňte hlavně vyplnit správné datum a podepsat se.

Žádost o vrácení přeplatku najdete úplně na poslední stránce dole. Takže pokud máte přeplatek, je důležité vyplnit neoznačené řádky.

strana4

Screenshot_8

 

Screenshot_1

Screenshot_2

Jak vyplnit daňové přiznání online

Daňová přiznání i jiná podání finančnímu úřadu vyplníme poměrně snadno prostřednictvím aplikace online daňový portál EPO.

Pokud aplikaci používáme poprvé, bude patrně třeba pro ni potvrdit trvalou bezpečnostní výjimku na konkrétním počítači, k čemuž nás aplikace v úvodu vyzve. Po vyplnění přiznání spustíme nejprve protokol chyb a případné chyby (některé jsou propustné, některé ale nepropustné) opravíme. Uložíme si do počítače pracovní verzi přiznání a přiznání si vytiskneme z odkazu, který aplikace nabízí.

Daňové přiznání můžeme odeslat přes aplikaci

Aplikaci může použít kdokoliv na jakékoliv přiznání. Odeslání provedeme v závěru aplikace, nejlépe pomocí datové schránky nebo s elektronickým podpisem. Odeslat můžeme ale i bez nich, viz níže.

Odeslání daňového přiznání přes datovou schránku

V závěru aplikace EPO si ještě uložíme do počítače soubor „přiznání pro odeslání datovou schránkou“ a pak

 • si poznamenáme název tohoto souboru, vytvoříme zprávu pro finanční úřad ve své datové schránce (je třeba zatrhnout políčko u adresáta a dále políčko „do vlastních rukou“ a „přidat identifikaci odesílatele“) a jako přílohu uložený soubor připojíme
 • nebo vpravo v aplikace klikneme na „odeslat“, na následující stránce odklikneme odeslání pomocí datové schránky, a po úspěšném oeslání si uložíme potvrzení o odeslání

I přes nechuť k novinkám je pořízení datové schránky vhodným krokem, který nám umožní například vyplnit a odeslat svá přiznání z kteréhokoliv počítače kdekoliv na světě. Vyplatí se to především plátcům DPH, protože ti  musí přiznání k DPH i kontrolní hlášení podávat již jen elektronicky. Zprovoznění datové schránky je otázkou chvíle na kterékoliv poště s Czech pointem.

Počítejme však s tím, že jakmile máme zpřístupněnou datovou schránku coby podnikající fyzická osoba, musíme podávat již veškerá přiznání a další formulářová podání elektronicky, tedy datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem.

Odeslání daňového přiznání s elektronickým podpisem

V závěru aplikace EPO klikneme na „odeslat“ a zvolíme možnost odeslání se zaručeným elektronickým podpisem. Ještě uložíme Potvrzení o odeslání a  máme hotovo.

Odeslání bez schránky a podpisu

I bez datové schránky či elektronického podpisu můžeme použít online daňový portál EPO . Přiznání online vyplníme a odešleme, musíme si však v závěru vytisknout „Potvrzením o online podání“ a tento papír doručit na finanční úřad do 5 dnů.

Jak na papírové daňové přiznání

Podat přiznání na papíře můžeme tehdy, pokud nemáme zpřístupněnou datovou schránku coby podnikající fyzická osoba. (Jsme-li však plátce DPH, tak daňová přiznání k DPH, kontrolní hlášení i souhrnná hlášení již na papíře podat nemůžeme.) Papírové formuláře nám poskytne kterýkoliv finanční úřad.

Během vyplňování je možné přerušit práci, ale je třeba si uložit rozpracovanou verzi tlačítkem vpravo „Uložení pracovního souboru“. Při pokračování zvolíme tlačítko „Načtení souboru“.

Termíny po podání daňového přiznání

Vyplněné daňové přiznání musíme podat na finanční úřad do 1. dubna následujícího roku. Je-li to sobota nebo neděle, je posledním dnem následující pondělí. Když přiznání podáme do 5 pracovních dnů po uplynutí původní lhůty, není za to žádná sankce.

Dokdy zaplatit daň z příjmů

Daň musíme zaplatit vždy ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Buď osobně na pokladně finančního úřadu nebo převodem na příslušný účet finančního úřadu. Peníze musejí být na účtu finančního úřadu do konce lhůty pro daňové přiznání.

Prodloužení termínu pro daně z příjmů

Termín pro daňové přiznání i zaplacení daně z příjmů můžeme posunout o 3 měsíce jedním ze dvou způsobů:

 1. požádáme finanční úřad, dokud ještě běží lhůta pro podání daňového přiznání. O kladném vyřízení rozhoduje úřad a žádost podléhá poplatku.
 2. kontaktujeme některého daňového poradce a podepíšeme mu plnou moc k zastupování ve věci „Přiznání k dani z příjmu“. Daňový poradce pak už za nás zařídí odložení termínu.

Pokud si zajistíme odklad musíme nahlásit do konce dubna své zdravotní pojišťovně a na OSSZ – správu sociálního zabezpečení.

Čísla účtů pro platbu daní

Daně platíme na příslušný  účet krajského úřadu. Pro konkrétní typ daně použijeme určité předčíslí.Variabilní symbol je rodné číslo.

Daň:Předčíslí účtu
Daň silniční748-
Daň z nemovitostí7755-
Daň z převodu nemovitostí7763-
Daň z přidané hodnoty705-
Daň z příjmů fyzických osob podávajícíh přiznání
721-
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby7720-
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků713-
Krajský finanční úřad pro:Účet:
hlavní město Praha77628031/0710
Středočeský kraj77628111/0710
Jihočeský kraj77627231/0710
Plzeňský kraj77627311/0710
Karlovarský kraj77629341/0710
Ústecký kraj77621411/0710
Liberecký kraj77628461/0710
Královehradecký kraj77626511/0710
Pardubický kraj77622561/0710
Kraj Vysočina67626681/0710
Jihomoravský kraj77628621/0710
Olomoucký kraj47623811/0710
Moravskoslezský kraj77621761/0710
Zlínský kraj47620661/0710
Specializovaný FÚ77620021/0710

Penále a pokuty za nedodržení termínů

Patříte i vy mezi ty, kteří dělají daňové přiznání na poslední chvíli? Nevadí! Do 20 dokladů jej za vás kompletně udělá a odnese na úřad účetní společnost DCI Power a to za pouhých 2000 Kč.

Určité sankce vzniklé od 1. 1. 2015 nám může finanční úřad prominout. Jde o penále, úrok z prodlení a úrok z určité částky daně. Správce daně může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku. Správce daně při rozhodování o prominuté částce posoudí zejména míru naší součinnosti nebo existenci ospravedlnitelných důvodů pro prodlení s úhradou daně. Poplatek za žádost o prominutí daně je 1 000 Kč.

Finanční úřad nám může vyměřit či doměřit daň po tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání (nebo v němž se stala daň splatnou, pokud jsme neměli povinnost podat řádné daňové přiznání).

Lhůta se automaticky prodlouží

 • zahájením daňové kontroly
 • podáním řádného daňového přiznání (tvrzení)
 • je-li nám oznámena výzva k podání řádného daňového přiznání (tvrzení)

O jeden rok se lhůta prodlouží, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím lhůty dojde k

 • podání dodatečného daňového přiznání
 • doručení oznámení výzvy k podání dodatečného daňového přiznání, pokud tato výzva vedla k doměření daně
 • oznámení rozhodnutí o stanovení daně
 • zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku nebo oznámení rozhodnutí o těchto prostředcích
 • oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně

Pokud podáme daňové přiznání později než je 5 pracovních dnů, dostaneme za každý den prodlení 0,05 % vyměřené daně. každý den prodlení 0,05 % vyměřené daně nebo nadměrného odpočtu. Pokud jsme měli ztrátu, dělá pokuta  0,01 % daňové ztráty.

Maximálně můžeme dostat pokutu 5 % daně nadměrného odpočtu nebo daňové ztráty, což bude činit maximálně je 300 000 korun. Pokutu správce daně nepředepíše, je-li nižší než 200 korun. Pro výpočet můžeme použít kalkulačku na výpočet pokut.

U nás daňové přiznání již od 500 Kč!
Daňové přiznání k dani z příjmu podané 26 dnů po 5. pracovním dnu po termínu podání a hodnota vypočtené daně (nadměrného odpočtu u DPH) je 25 000,-
Výpočet: 26 x 25 000 x 0,0005 = 325,- (5% by bylo 1 250,- což nebylo překročeno, takže hodnota pokuty bude 325,-)

Daňové přiznání k dani z příjmu podané 26 dnů po 5. pracovním dnu po termínu podání a hodnota vypočtené daňové ztráty 15 000,-
Výpočet: 26 x 15 000 x 0,0001 = 39,- (pokuta vychází na 39,- což je méně než 200,- takže pokuta nebude finančním úřadem předepsána.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>