Spotřební daně

check

Jaké daně se vztahují na vybrané zboží v dané zemi?

check

Změnili se nějak sazby či výše těchto daní?

check

Uhradili jste spotřební daně za zboží ve správné výši?

check

Máte nárok na vrácení některých poplatků či daní?

check

Můžete si uplatnit nějaký odpočet?

Máte podobný dotaz týkající se spotřebních daní?

Co vše pro vás zajistíme?

 • Registrace daňového subjektu ke spotřební dani z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků
 • Vedení agendy spotřebních daní z minerálních olejů
 • Vedení agendy spotřebních daní z lihu
 • Vedení agendy spotřebních daní z piva
 • Vedení agendy spotřebních daní z vína a meziproduktů
 • Vedení agendy spotřebních daní z tabákových výrobků
 • Zajištění povolení k provozování daňového skladu

 • Zajištění povolení oprávněného příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků (minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky)
 • Zajištění povolení oprávněného příjemce pro opakované přijetí vybraných výrobků (minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky)
 • Elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně (zahájení dopravy v systému EMCS)
 • Elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně (ukončení dopravy v systému EMCS)
 • Elektronický průvodní doklad při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně (zahájení dopravy v systému EMCS)
 • Zjednodušený průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného členského státu (zahájení dopravy)
 • Zjednodušený průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání (ukončení dopravy)
 • Osvobození od zajištění daně, snížení výše zajištění daně, zvýšení výše zajištění daně, revize postupu při výpočtu výše zajištění daně
 • Správa a evidence kontrolních pásek, revize postupu při umisťování kontrolních pásek na spotřebitelská balení

Zobrazit všechny činnosti!

Napiště nám na info@dcipower.com anebo využijte formulář níže a my vám poradíme se spotřebními daněmi!

Kontaktní informace

Veškeré kontaktní informace na pobočky naleznete na stránce Kontakty.

Telefon: +420 724 366 684