Intrastat školení / kurzy / seminář

Vyškolíme vás na problematiku Intrastatu a vysvětlíme vám okruhy, které se statistikou vyváženého a dováženého zboží mezi členskými státy Evropské unie souvisejí. Seminář je vhodný pro všechny, kteří se s tímto potýkají a nejsou si jisti, jak Intrastat funguje. Nabízíme školení formou semináře na statistický systém Intrastat. Místo a čas konání semináře je individuální, a tak se rádi přizpůsobíme vašim potřebám.

checkŠkolení Intrastatu formou semináře je určeno všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 milionů korun za rok.
Do obsahu semináře se promítají změny v provádění statistiky Intrastat, které nabyly účinnost ode dne 29.7.2016.

checkCílem semináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě, upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají, a vysvětlit správný postup vykazování. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům.

checkDo obsahu semináře se promítají změny v provádění statistiky Intrastat, které nabyly účinnost ode dne 29.7.2016.
Chci se zúčastnit školení pro Intrastat?

Program školení pro Intrastat

 • Výkaz INTRASTAT
  • právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • nařízení vlády č. 244/2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
  • sdělení ČSÚ č. 247/2016 o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
  • zpravodajská jednotka a její povinnosti
  • prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • pravidla pro vykazování, podklady k výkazům
  • uvádění KN/Kombinované nomenklatury – včetně změn KN a HS pro rok 2017
  • kódy transakcí, kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
  • provádění oprav údajů ve výkazech
  • způsoby podání výkazu
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů

Osnovu školení lze samozřejmě na přání upravit dle individuálních potřeb klienta. Je však třeba nám dát dopředu vědět, abychom mohli další moduly zapracovat do pořádaného školení.

Místo, termíny a cena školení / semináře pro Intrastat

Termíny školení a školící prostory nemáme pevně dané, takže není problém setkat se třeba u vás ve firmě či kdekoliv jinde anebo školení uspořádat v prostorách naší firmy.

Cena školení Intrastatu je individuální a tak se s vámi rádi domluvíme na částce, kterou budou akceptovat obě strany.

Základ o Intrastatu

 • Co je to vlastně Intrastat?
 • Jedná se o systém sběru dat pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU. Zpracování a odeslání statistických údajů o pohybu zboží mezi členskými státy EU v rámci vnitrounijního obchodu. Tedy mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, přičemž zboží musí přestoupit státní hranici ČR. Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, ovšem není jednotný ve způsobu sběru prvotních údajů (např. ve formě výkazu, organizačním zabezpečení, v rozlišení typů obchodních transakcí, ve sběru některých údajů a způsobu jejich vykazování, ve výši prahů pro vykazování).

   • Intrastat x Extrastat
   • Jak už název samotný trochu vypovídá, Intrastat se zabývá sběrem dat zahraničních obchodů s členskými státy EU. Oproti tomu se systém Extrastat zabývá sběrem dat zahraničních obchodů s ostatními státy světa.

   • Kdo je povinen podávat výkaz pro Intrastat?
   • Každý, kdo přijímá nebo odesílá v rámci EU zboží, které přestoupí státní hranici ČR a zároveň jeho obchodní transakce ohledně přijímání nebo odesílání zboží přesahuje hranici 8 milionů korun za rok. Povinnost odesílání výkazu je spjata také s tím, zda jste plátcem DPH, v opačném případě se vás tato povinnost netýká.

   • Jak často se tato data Intrastatu odesílají?
   • Hlášení ohledně výkazů pro Intrastat se odesílají každý měsíc a to nejpozději do 10. pracovního dne následujícího měsíce (při elektronickém podávání hlášení do 12. dne v měsíci).

   • Jakou formou se výkaz pro Intrastat odevzdává?
   • Výkazy je možno podávat jak v listinné podobě, tak i elektronické formě a to místně příslušnému celnímu úřadu.

   • Můžu odevzdat jednorázový výkaz?
   • Jednorázový výkaz lze podat pouze v případě, že bylo přijato nebo odesláno zboží, které dosahovalo prahu pro vykazování, tj. 8 milionů korun a za předpokladu, že se do konce roku žádné další odeslání nebo přijetí zboží neočekává.

  S námi se stanete také specialistou na Intrastat!

  Stačí vyplnit formulář níže anebo nám napsat na info@dcipower.com. Obratem vás budeme kontaktovat.

  Kontaktní informace

  Veškeré kontaktní informace na pobočky naleznete na stránce Kontakty.

  Telefon: +420 724 366 684