EKAER

Jsme jednička na trhu v oblasti zpracování EKAER agendy

Chci pomoci s EKAER!

Co to je EKAER?

EKAER (ElektronikusKözútiÁruforgalomEllenörzöRendszer) je elektronický systém obchodní kontroly pro silniční přepravu zboží, který vešel v platnost 1. 3. 2015. Mnohým podnikatelským subjektům tak rázem vznikla nová oznamovací povinnost (podávat EKAER hlášení).

Nesplněním této povinnosti se daňový subjekt vystavuje riziku uložení pokuty až do výše 40 % hodnoty nenahlášeného zboží. Kromě finanční sankce může dále Státní daňový a celní orgán přistoupit k zabavení přepravovaného zboží, dokud nebude zjištěna jeho totožnost. EKAER hlášení se vztahuje na přepravované zboží v rámci jedné cesty, od jednoho odesílatele, k jednomu příjemci.

Hlášení je povinné pro:

  • subjekty, které řeši pořízení nebo dovoz zboží pro jiné účely do Maďarska z jiných členských států EU,
  • subjekty, které řeši dodávky nebo vývoz zboží pro jiné účely z Maďarska do jiných členských států EU,
  • subjekty, které řeši první zdanitelnou dodávku zboží k příjemci, který není konečný, na území Maďarska.

Jak vám můžeme pomoci s EKAER?

checkZajistíme vám komplexní poradenství pro EKAER pro živnostníky, malé i velké firmy

checkBudeme vás zastupovat v rámci jednání s příslušnými úřady

checkVýpomůžeme při řešení administrativních procedur

checkOchráníme vás před sankcemi a následky plynoucích z neznalosti či chyb

Proč si nechat zpracovat EKAER u nás?

checkMůžete se věnovat jiným, daleko důležitějším věcem

checkZbavíte se odpovědnosti za případné chyby

checkUž žádné sankce vyplývající z nedodržení povinností

checkVyhnete se katastrofálním právním důsledkům

checkJe to snažší a rychlejší

checkNemusíte sledovat změny v zákonech, na pochopení všeho budete potřebovat měsíce

Jelikož se na EKAER specializujeme, dokážeme celou agendu zpracovat daleko rychleji než vy. Problematice EKAER se věnujeme roky, máme za sebou desítky školení a dokonale se orientujeme ve všech příslušných předpisech a normách.

V neposlední řadě používáme na míru navržený software, který celou práci značně zefektivňuje. I proto jsme schopni zajistit průběžné zpracování agendy EKAER i pro několik desítek či stovek firem najednou a zcela bez chyb. Když si spočítáte, kolik času, peněz a úsilí by vás stálo vyškolení si vlastního týmu, dojdete k tomuto závěru:

Mzdové náklady a náklady na pořízení specializovaného softwaru by několikanásobně překročily částku, kterou si za správu intrastatu řekne externí firma.

A kolik stojí správa EKAER po 3 měsících zdarma?

Cena za správu je individuální. Jakmile uplyne tříměsíční zkušební období, domluvíme se společně na ceně, která bude přijatelná pro obě strany.

Cena za správu EKAER se bude odvíjet od množství úkonů, které bude nutné vykonat. Nelze ji tedy stanovit jednoznačně bez bližších informací ze strany klienta.

Zdá se vám EKAER příliš komplikovaný? Hoďte to vše na nás!

Chci pomoci s EKAER!

Kontaktní informace

Veškeré kontaktní informace na pobočky naleznete na stránce Kontakty.

Telefon: +420 724 366 684