Clo a celní služby

Co pro vás rádi zajistíme?

checkKompletní poradenství v oblasti celních služeb pro živnostníky, malé i velké firmy

checkZastupování při řízeních s celní správou

checkAdministrativní výpomoc při řešení celních procedur

checkOptimalizace cel a daní, s námi šetříte své finance

checkJiž žádné sankce ze strany celních orgánů

checkŽádné obavy, že porušíte celní předpisy

checkVyhněte se katastrofálním právním důsledkům!

checkNeriskujte! Zastoupíme vás!

Chci pomoci v oblasti celních služeb!

Co dále pro vás můžeme zajistit?

 • Zastupování v celním řízení při dovozu a vývozu zboží
 • Vývozní celní odbavení v režimu zjednodušeného postupu bez nutnosti doručit zboží na celní prostor
 • Vystavení tranzitního dokladu T1/T2 včetně projednání na celním úřadě

 • Okamžitá a v přehledné formě elektronicky zaslaná informace o výstupu zboží z území společenství (EU), jakmile je vývozní celní prohlášení ukončeno celním úřadem výstupu, případně celním úřadem vývozu, jsou-li předkládány dodatečné důkazy o výstupu zboží z EU
 • Vyplnění karnetu TIR včetně projednání na celním úřadě
 • Zajištění karnetu ATA včetně ručení, vyplnění a projednání na celním úřadě (např. dočasný vývoz za účelem výkonu povolání, dočasný vývoz na výstavu bez nutnosti řešit zajištění celního dluhu v zemi určení)
 • Zajištění celního dluhu pro režim tranzit, režim volného oběhu a režimy s ekonomickým účinkem (celní sklad, aktivní zušlechťovací styk, dočasné použití)
 • Zajištění povolení režimu uskladnění zboží v celním skladu
 • Zajištění povolení režimu aktivního zušlechťovacího styku (optimalizace celního zatížení na dovážené suroviny, které vstupují do výroby produktu, který je následně vyvážen mimo území EU)
 • Zajištění povolení režimu pasivního zušlechťovacího styku (např. vývoz k opravě)
 • Zajištění povolení režimu dočasného použití s úplným/částečným osvobozením od cla
 • Zajištění povolení zjednodušeného postupu při potvrzování původu zboží (pohodlná náhrada za EUR.1 a dále jako jediná možnost potvrzení původu zboží při vývozu např. do Korei)
 • Stanovení preferenčního původu vyváženého zboží
 • Zpracování a podání žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží
 • Zpracování a podání žádosti o nezávaznou informaci o sazebním zařazení zboží
 • Rychlé (nezávazné) sazební zařazení zboží
 • Výpočet dovozního cla, kontrola podmínek pro dovoz/vývoz zboží
 • Pokud vám celní úřad vydal rozhodnutí, kterým se ruší vývozní celní prohlášení z důvodu nepředložení důkazů o výstupu zboží z EU, kontaktujte nás
 • Revize, kontrola postupu při provádění celního řízení
 • Zastoupení při jednání s celní správou ve věci následné kontroly údajů uvedených v celním prohlášení, porušení celních předpisů

Zobrazit více!

Je pro vás celní problematika příliš komplikovaná? Napište nám na info@dcipower.com anebo využijte formulář níže!

Kontaktní informace

Veškeré kontaktní informace na pobočky naleznete na stránce Kontakty.

Telefon: +420 724 366 684