Kontrolní hlášení DPH – novinka od ledna 2016

office_paper_bloc_264987_l

Od 1. ledna 2016 se mění zákon o účetnictví, který zavádí nová kontrolní hlášení DPH, což se dotkne velkých, ale i malých podnikatelů. Ti musejí poskytnout své údaje z přijatých a vystavených daňových dokladů, ale i dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Poprvé tak budou muset všechny subjekty podat kontrolní hlášení už za leden anebo za první čtvrtletí roku 2016.

Kontrolní hlášení je nové speciální daňové tvrzení, které má finanční správě pomoci odhalit daňové úniky a podvody. Bude se podávat elektronicky a to v předepsaném formátu a struktuře umožňujícím dálkový přístup. V kontrolním hlášení se budou vykazovat údaje na základě všech daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů).

Vzor kontrolního hlášení si můžete stáhnout zde.

Kontrolní hlášení nahrazuje samostatný výpis z evidence pro účely DPH, avšak nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani jeho souhrnné hlášení. Finanční úřad ale díky němu může získané informace využít při správě daní, nebo při stanovení jejich výše.

Vzhledem k tomu, že kontrolní hlášení obsahuje stejné údaje, jako výpis z evidence pro účely DPH, který je nutné podávat při použití režimu přenesení daňové povinnosti, bude tento výpis s účinností od 1. 1. 2016 zrušen.

Správce daně (finanční úřad) také doporučuje všem subjektům, aby k odevzdávání kontrolních hlášení přednostně používali online daňový portál EPO.

Kdo musí podávat kontrolní hlášení?

Povinnost podávat kontrolní hlášení se týká především plátců DPH. Kontrolní hlášení nemusí podávat pouze neplátci DPH a ani identifikované osoby. Zde je výpis všech subjektů, kterých nemají povinnost podávat kontrolní hlášení:

  1. Osoby, které nejsou plátcem DPH.
  2. Identifikovatelné osoby.
  3. Plátci, kteří neuskutečnili ani nepřijali za dané období žádné plnění.
  4. Plátci uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.).

Za pozdní dodání kontrolního hlášení hrozí pokuta až 500 000 Kč

Termín pro podání kontrolního hlášení je pro fyzické osoby stejný jako pro podání daňového přiznání k DPH, tedy měsíční nebo čtvrtletní. Právnické osoby mají lhůtu jednoznačně měsíční.

Kontrolní hlášení je nutné podávat za každý kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po jeho skončení. Pokud ho plátce nepodá ve stanovené lhůtě, je nucen uhradit následující sankce:

  1. Pokud dodatečně podá kontrolní hlášení bez vyzvání finančního úřadu (správce daní), zaplatí 1000 Kč.
  2. Pokud ho dodatečně podá v náhradní lhůtě po vyzvání finančním úřadem, je nucen zaplatit pokutu 10 000 Kč.
  3. Pokutu ve výši 30 000 Kč může být vymáhána po plátci, který nepodal následné kontrolní hlášení po výzvě finančního úřadu.
  4. 50 000 může být uděleno, pokud plátce nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené finančním úřadem.
  5. Ten také může udělit pokutu až ve výši 500 000 Kč tomu, který závažně a opakovaně maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

Foto: http://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=264987&searchId=4880766485de7821db13940395a913c8&npos=9

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>