Ekaer změny od 1.3.2015

Podmínky hlášení přepravy zboží v maďarském systému byly upraveny dokumentem č. 5/2015. (II.27.) NGM rendelet – Vyhláška ministra národního hospodářství

Mezi nejdůležitější změny / upřesnění patří:

Ekaer se vztahuje na takové činnosti, které souvisejí s přepravou zboží s vozidlem podléhajícímu placení silniční daně (nad 3,5t).

paragraf 4 – výjimky z povinnosti vyžádat si číslo EKAER

– v odstavci (1) jsou vyjmenovávány organizace (vojsko, civilní obrana, humanitární organizace, atd.), které nemusí žádat číslo EKAER

– v odstavci (2) je uvedeno, že se číslo EKAER nemusí vyžádat, pokud je veřenou dopravou přepravováno:

a) zboží, které je evidováno jako zboží podléhající placení spotřební daně

b) zboží, které je pod celním dohledem

c) zboží, které je přepravováno na základě nařízení EU č. 1013/2006/ES o odpadu

d) zboží, které má povolení k obchodování s kovy

e) zboží, které patří mezi léky a léčivé přípravky určené k lidské spotřebě

f) zboží přepravované poštovní službou

g) zboží, které nepatří mezi rizikové zboží a hmotnost tohoto nerizikového zboží pro stejného příjemce/odesílatele nepřesahuje 2 500 kg nebo bezdaňová hodnota tohoto zboží nepřesahuje 5 mil. HUF, a je přepraveno v rámci jedné cesty (přepravy) ve vozidle podléhajícím placení mýta

h) zboží, které patří mezi rizikové zboží a jeho hmotnost nepřesáhne 500 kg a jeho celková bezdaňová hodnota nepřesáhne 1 mil. HUF,

 

Pravidla o udělení výjimek k nevyžádání čísla EKAER

Výjimky (např. na vnitrostátní přepravu zboží na kratší vzdálenost než 20 km) uděluje na základě požádáni Daňová a celní správa, a to na dobu 1 roku.

V případě povolení aplikace zjednodušeného režimu nahlašování je třeba uvést odesílatele a příjemce zboží a SPZ vozidla.

 

 Určení osoby, která je povinná nahlásit přepravu zboží z EU do HU

V tomto případě vyžádá číslo EKAER příjemce dovezeného zboží (maďarský daňový subjekt). Případné změny v podaných údajích je nutné neprodleně nahásit.

 

Určení osoby, která je povinná nahlásit přepravu zboží z HU do EU

V tomto případě vyžádá číslo EKAER odesílatel vyvezeného zboží (maďarský daňový subjekt).

 

Určení osoby, která je povinná nahlásit přepravu zboží ve vnitrozemí

V tomto případě vyžádá číslo EKAER odesílatel zboží.

 

Pravidla nahlašování údajů a nahlašování změn

Potřebné údaje přepraveného zboží nahlašuje oprávněný daňový subjekt nebo jím pověřená osoba. Některé údaje (§ 14, odst. (2)-SPZ, bruto váhu, název a tarif. zařazení zboží) mohou být změněny.

 

 Pravidla pro vydávání čísla EKAER

EKAER číslo je ode dne vydání platné 15 dnů. V případě, že se přeprava zboží nebude realizovat, v době jeho platnosti (15 dnů), může být zrušeno.

 

Tato vyhláška vstoupila v platnost 1.3.2015, vyjma paragrafů, o zajištění fin.záruky (platnost od 11.3.2015), paragrafů které popisují možnost získání výjímek z vyžádání čísla EKAER – zjednodušený postup pro „velké“ firmy (platnost od 1.4.2015.), a paragrafů, ve kterých je popsán způsob přepravy „sběráku“ (platnost od 1.6.2015).

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>