Ekaer – Nový transportní systém v Maďarsku

EKAER nový transportní systém v Maďarsku
má za cíl minimalizovat daňové úniky na DPH v Maďarsku

EKAER monitoruje zboží přepravované v rámci HU a mezi HU a EU.
Po úpravě zákona a jeho platnosti mohou převážet zboží po HU pouze ti daňový poplatníci jenž mají EKAER číslo pro danou silniční přepravu.
Nové nařízení je platné od 1.1.2015 a ukládá povinnost systém EKAER používat.
Od 1.2.2015 bude nepoužívání pokutováno. Hrozí zabavení zboží a pokuta ve výši 40% hodnoty zboží.

 1.  Daňový subjekt je povinný nahlásit do systému Ekaer:  

 • a)přepravu zboží z členských států EU do Maďarska za účelem  nákupu výrobku nebo z jiného důvodu
 • b)přepravu zboží z Maďarska do jiného členského státu EU za účelem prodeje zboží nebo z jiného důvodu
 • c)přepravu zboží ve vnitrozemí v případě, že příjemce zboží není konečný spotřebitel a přeprava vyžaduje zaplacení mýtného

Daňový subjekt, který chce uskutečnit silniční přepravu zboží, je povinen nahlásit povinné údaje, aby mu Státní daňová a celní správa mohla vydat číslo „EKAER”.

Daňový subjekt, na základě  nahlášení potřebných údajů o plánovaném uskutečnění přepravy zboží v silniční dopravě, zaregistruje přepravu do evidence Státní daňové a celní správy. Na základě toho mu bude přiděleno k přepravě zboží číslo EKAER

Finanční záruka
V případě, že daňový subjekt převáží rizikové zboží dle odst. 1. a až c( potraviny, písek, kámen, některé oleje, hnojiva, chemikálie, dřevo, textil, obuv), vyjma provádění silniční přepravy zboží za úplatu, musí skládat finanční záruku na přepravu. Detail výpočtu v aplikaci Ekaer cca 15% hodnoty přepravy.

Od povinnosti poskytnout finanční záruku je osvobozen ten daňový subjekt
a) kterého státní daňový úřad eviduje jako kvalifikovaného plátce daně, nebo
b) minimálně po dobu dvou let vyvíjí činnost a  je v seznamu vedeném státní daňovou správou o daňových subjektech nemajících dluh státu  a v době nahlášení přepravy zboží nemá vysloveno přerušení platnosti daňového identifikačního čísla.

Zjednodušení – EKAER není třeba hlásit, když:

 • a)daňový subjekt odesílá nebo přijímá nerizikové zboží, jehož hmotnost nepřesahuje 2 500 kg nebo hodnota tohoto zboží nepřesahuje 2.000.000,- HUF  a je přepraveno v rámci jedné cesty (přepravy)
 • b)daňový subjekt odesílá nebo přijímá potraviny v rámci jedné cesty (přepravy) a hmotnost potravin nepřesáhne 200 kg nebo hodnota potravin nepřesáhne 250 000,- HUF
 • hmotnost jiného rizikového zboží  nepřesáhne 500 kg nebo hodnota zboží nepřesáhne 1 milion HUF

Zpřísnění – EKAER se musí hlásit, i když doprava nevyžaduje mýtné:

Uvedená pravidla hlášení přeprav se musí  aplikovat i v tom případě, když potraviny, které jsou určené jako rizikové přepravuje vozidlo nepodléhající placení mýta a v rámci jedné cesty (přepravy)  přesahuje hmotnost zboží  určeného jednomu příjemci  200 kg, nebo hodnota tohoto zboží  přesáhne  sumu 250 000,- HUF (forintů), nebo v případě když jiné rizikové zboží (písek, kámen, některé oleje, hnojiva, chemikálie, dřevo, textil, obuv)  přepravuje vozidlo nepodléhající placení mýta,  a v rámci jedné cesty (přepravy)  přesahuje hmotnost zboží  určeného jednomu příjemci 500 kg, nebo hodnota tohoto zboží  přesáhne sumu 1.000.000- HUF (forintů).

Následující údaje jsou povinné hlásit:

 • a.Číslo EKAER
 • b.Odesílatel – jméno, identifikační číslo
 • c.Adresa nakládky
 • d.Příjemce jméno a ič
 • e.Adresa vykládky
 • f.V případě přepravy rizikového zboží v rámci HU jméno a ič podnikání pokud vykládka není stejná se sídlem
 • g.Zboží, které patří k danému EKAER
 • h.Všeobecný popis zboží
 • i.Položka celního sazebníku
 • j.Brutto váha jednotlivé položky
 • k.V případě nebezpečného zboží číslo jeho označení
 • l.Číselné označení jenž používá daňový subjekt k identifikaci zboží
 • m.Důvod přepravy – nákup, prodej, zušlechtění, jiné
 • n.Hodnota zboží
 • o.SPZ vozidla
 • p.Čas vykládky zboží
 • q.Čas nakládky zboží

Obchodujete v Maďarsku? Naše společnost nabízí řízení systému Ekaer. Nechte se zastoupit námi v Maďarsku. Jsme na tento systém školeni. Zastupujeme firmy v této problematice. Data se předávají elektronicky. Vice info na jstepan@dcipower.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>