Co to je Intrastat? Pojmy a vysvětlení (1. část)

Intrastat. Slovo, pod kterým si snad každý zkušený importér a exportér představí horu papírování, byrokracie a nekonečné administrativy. Největší problém pro všechny pak představuje neskutečné množství formulářů a hlavně pojmů. V nich se zorientuje pouze člověk, který se Intrastatu věnuje dennodenně. Tedy my :-). 

Nás Intrastat baví. Rádi za vás převezmeme otěže a budeme veškerou správu Intrastatu vykonávat za vás. Stačí nám napsat, zavolat (vytočte 321 713 322). A nebo se můžete stavit v našich kancelářích v srdci Prahy či v Kolíně!

A protože chápeme, jak těžké je pro mnohé živnostníky a firmy zvládnou veškeré vykazování v rámci Intrastatu, připravili jsme pro vás trochu obsáhlejší článek na toto téma. V něm si rozebereme jednotlivé pojmy a také to….

Proč musí firmy vést Intrastat a k čemu slouží?

Intastat je statistický systém, jež slouží ke sledování převáženého zboží mezi státy. Intrastat byl povinně zaveden Evropskou unií (je tedy platný i pro Českou republiku) a každý (podnikající) obchodní subjekt, který chce obchodovat s firmami, živnostníky apod. z jiného členského státu EU, musí povinně a pravidelně zaznamenávat, jaké zboží a kam vyvezl nebo odkud bylo zboží dovezeno. Tyto pohyby zboží se zaznamenávají do formulářů.

Příklad: Chcete odvézt 50 tun dřeva z ČR do Itálie. Musíte automaticky vést statistiky zboží pro potřeby Intrastatu a zaznamenat, kolik tun a jaký typ dřeva bude exportováno z ČR do Itálie.

Kdy je třeba vykazovat Intrastat?

Obecně by se dalo tedy říci, že české firmy musí vyplňovat Intrastat v případě, že zboží bylo

  • odesláno z ČR do jiného členského státu EU, přičemž zboží reálně přestoupilo státní hranici ČR
  • přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž reálně přestoupilo státní hranici ČR.

Výkazy (formuláře) pro Intrastat se předávají pouze elektronicky za každý kalendářní měsíc.

Jak si však ukážeme dále, existuje několik případů, kdy musíte vykazovat data pro Intrastat, i když zboží hranice ČR ani neopustilo.

Registrace pro Intrastat

Vznik povinnosti vykazování údajů do Intrastatu je nutné písemně oznamit před předáním prvního výkazu místně příslušnému celnímu úřadu (tedy je tak třeba učinit na území ČR, kde je pro zpravodajskou jednotku, tedy vás, místně příslušný správce DPH).

Pozn. Každý obchodující subjekt, který vykazuje statistická data týkající se pohybu zboží pro Intrastat, je považován za tzv. zpravodajskou jednotku. Obecně je to tedy jakákoliv fyzická či právnická osob, jež je registrována či identifikována k DPH v České republice, a která odeslala zboží do jiného členského státu anebo přijala zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující hranice 8 miliónů Kč pro odeslané a 8 miliónů Kč pro přijaté zboží.

Firma se tedy musí zaregistrovat na celním úřadu a zároveň podat žádost o povolení elektronické komunikace s daným úřadem.

Měsíční výkazy pro Intrastat jiné než jednorázové, lze celnímu úřadu předávat elektronickou aplikací „InstatDesk“ nebo pomocí webové aplikace „InstatOnline“.

Při podávání hlášení Intrastatu se může firma nechat zastupovat pověřeným zástupcem (třetí stranou), která se o veškerou evidenci, agendu a odeslání hlášení postará sama.

Což je právě to, co děláme my. Vyzkoušejte si nás také!

Co když jen zboží převážíte skrz hranice některých států EU?

To je právě jedna z výjimek. Formuláře pro Intrastat nemusíte vyplňovat v případě, že je zboží přes dané státy přepravováno a nejedná se tedy ještě o finální destinaci.

Příklad: Chcete odvézt 50 tun dřeva z ČR do Itálie. Oba dva státy jsou členskými státy EU. Než však zboží dopravíte z České republiky do Itálie, tak bude muset zboží překročit také hranice Rakouska. V takovém případě nemusíte vyplňovat výkazy pro Intrastat pro převoz zboží z ČR do Rakouska a z Rakouska do Itálie. Výkaz se vyplní jen pro pohyb zboží mezi ČR a Itálií.

Druhá část článku se věnuje pojmům, se kterými se můžete setkat při vyplňování formulářů pro Intrastat.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>