Co s již naskladněnými lihovinami, když nemám finanční hotovost a ani žádnou bankovní záruku na kauci?

Nový zákon o lihu nadělal spoustě podnikatelům vrásky na čele. Množí se dotazy od firem a živnotsníků, kteří si neví rady. A jelikož se některé z těchto dotazů stále opakují, tak jsme se s vámi chtěli podělit nejeno o otázky, ale také o odpovědi.

Dotaz: Mám malý velkoobchod s nápoji. Nemám finanční hotovost a ani žádnou bankovní záruku na kauci. Podnikám v tomto oboru už bezmála 20 let. Tento demokratický stát mě tedy donutil skončit. Co mám udělat se zásobami, které mi zůstaly? Zaslal jsem svůj dotaz také na celnici, tam mi poradili, kde můžu zboží doprodat, ale zase ho prý ode mne nemůže nikdo koupit. Děkuji.

Co tedy se zásobami lihovin?

V činnosti distributora lihu můžete bez registrace pokračovat po přechodné období, které trvá bezmála 1 měsíc od nabytí účinnosti Zákonu o povinném značení lihu (dále již jen ZPZL). Tato skutečnost je uvedena v § 76 odst. 2 ZPZL. Vzhledem k tomu, že zákon o povinném značení lihu nabyl účinnosti 1. 12. 2013, je každý, kdo byl do té doby považován za distributora lihu považován za distributora lihu až do dne do 1. 1. 2014.

Tedy po dobu jednoho měsíce jste mohl stále jako distributor prodávat lihoviny jiným distributorům, konečným prodejcům lihu, nebo osobám povinným ke značení lihu (jak je definováno v § 42 odst. 1 ZPZL). S touto činností jsou spojeny veškeré povinnosti distributora lihu, včetně oznamovací povinnosti dle § 43 ZPZL.

Tím je myšleno, že jako distributor lihu musíte každý prodejní den zasílat elektronicky stanovené informace o prodeji lihu. Tedy kolik lihu bylo prodáno, jaká daň má být vyměřena apod.

Co vše nového zavádí nový Zákon o značení lihu a jaké povinnosti z něj vyplývají, naleznete také v článku, jež obsahuje nejčastější dotazy týkající se nového Zákona o povinném značení lihu.

Co s lihovinami, které již máte na skladě?

Lihoviny, které máte na skladě, můžete stále prodávat. Ale jen koncovým spotřebitelům. K tomu není nutná být registrován jako distributor lihu. Z pohledu zákona se dá na tuto situaci aplikovat § 8 ZPZL.

Ten vysloveně uvádí, že jako konečný prodejce lihu můžete své lihoviny prodávat dále, ale nesmíte je prodávat těmto subjektům:

  • distributorům lihu
  • osobám povinným značit líh
  • konečným prodejcům lihu (což jsou vlastně lidé, kteří taktéž jako vy prodávají lihoviny jen a pouze koncovým spotřebitelům)

V tomto případě zde není stanovena žádná lhůta, do které byste musel zboží prodat. A sice lihoviny ze skladu můžete takto prodávat koncovým zákazníkům bez jakéhokoliv časového omezení.

Takovéto uskladněné lihoviny, které jsou opatřené „starým“ vzorem kontrolní pásky (a pokud splňují požadavky na spotřebitelské balení dle § 5 ZPZL), lze takto prodávat bez časového omezení.

Poznámka na okraj: I když budete vedený jako malobochodní prodejce lihovin, stále můžete prodávat ostatní zboží (tedy vše kromě lihovin) velkoobchodním prodejcům a naopak.

Co vše musí splňovat spotřebitelské balení?

Spotřebitelským balením se rozumí nádoba nebo jiný obal o objemu do 1 litru.

Případně se může jednat o nádobu o objemu od 1-3 litrů, jež je vyrobená ze skla (laicky ji můžeme označovat jako láhev).

Dále musí mít každé balení na svém obalu uvedený název (Finlandia Vodka, Finlandia Cranberry) a výrobce (Brown – Forman Corporation, což je producent všechalkoholických nápojů značky Finlandia).

Jak na nedostatek financí pro složení kauce?

Každá osoba povinná značit líh musí složit kauci, jejíž výše se pohybuje od 500 000 – 5 000 000 Kč (v závislosti na počtu převzatých kontrolních pásek). A sice kauci je možné buď zaplatit převodem na účet.

A nebo to vše lze vyřešit pomocí bankovní záruky (bývá označována taktéž jako bankovní garance), kterou lze použít jako náhradu hotovosti při splacení povinné kauce. U bankovní záruky se za vaše případné závazky písemně zaručí banka, tedy ani nemusíte disponovat celou částkou, která je nutná pro splacení kauce pro osoby povinné značit líh.

Tato možnost je přímo definována v zákoně, konkrétně se jedná o § 5 Zákona o povinném značení lihu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>