Celní úřad, clo a stanovení jeho výše

Clo, resp. celní poplatek, je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici. Stát, nebo skupina států je používá jako tzv. ochranářský prostředek (aby ochránil svůj vnitřní trh před zbožím z okolních zemí), jako prostředek ekonomické formy politického boje a v neposlední řadě jako prostředek, jak získat peníze.

Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) té dané země a upravuje ho celní zákon.

Česká celní správa – co má na starosti

Celní správa byla zřízena na základě zákona č. 185/2004 Sb. o Celní správě České
republiky ze dne 1. dubna 2004. Tímto zákonem došlo k výrazné úpravě struktury celní správy. Hlavním důvodem této změny byl vstup ČR do Evropské unie (ČR vstoupila do EU dne 1. května 2004) a stala se tak součástí celní unie (vysvětlení pojmu celní unie se věnujeme níže).

Úkolem české celní správy je zejména regulace a ochrana domácího trhu. Toto zajišťuje výběrem cla z dováženého zboží ze států mimo Evropskou unii a dohledem nad tím, aby importované zboží neohrožovalo životy a zdraví lidí, zvířat a rostlin. Dalším úkolem Celní správy jsou úkoly vyplývající ze společné zemědělské politiky, získávání statistik o vnitrounijním obchodu (kolik se toho dovezlo a vyvezlo v rámci ČR, výkazy, statistiky).

Dalším zásadním úkolem celního orgánů je boj proti podvodům, které státům odčerpávají daňové příjmy potřebné na nezbytné veřejné výdaje. Tzn. provádět kontroly, ověřovat skutečný původ zboží, chránit stát před podvodníky, kteří falšují či padělají dokumenty, aby mohli platit nižší clo atd.

Celní unie – co to je?

Celní unie je jednotnou obchodní zónou, ve které se volně pohybuje veškeré zboží, ať již bylo vyrobeno v EU nebo dovezeno z jiných zemí. Například mobilní telefon vyrobený v Česku může být poslán na Slovensko, aniž by musel projít celní kontrolou. To znamená, že se za něj ani nemusí platit clo.

Za zboží dovážené z nečlenských zemí, například televizor z Vietnamu, je nutné clo odvést po vstupu zboží na území EU. Žádné další poplatky pak již nenásledují a neprobíhají ani další kontroly.

Díky celní unii se na hranicích mezi členskými státy EU zrušil výběr cla a zřídil se jednotný systém dovozních poplatků. Tzn. všechny státy tak dodržují jednotnou celní politiku vůči nečlenským zemím.

Pozn.: Jen pro zajímavost – celní správa v roce 2013 hospodařila s rozpočtem 4,3 mld. Kč, z toho téměř polovina šla na platy 5 500 zaměstnanců celní správy (2,1 mld. Kč). Celní úřad mimo jiné má i Celní muzeum a vydává vlastní celní časopis :-).

Clo – k čemu slouží?

Jak již bylo popsáno výše, výběr cla slouží k několika účelům.

  • Clo je příjmem státu, ve kterém bylo procleno. Státní rozpočet ČR většinou tvoří 4,5 –5 % všech právě příjmy z cla. Clo tedy plní tedy tzv. fiskální funkci. Pomáhá získat státu dodatečné finanční prostředky na svůj vlastní chod. U členských států EU pak platí, že 3/4 vybraného cla v rámci jednotné celní unie jsou příjmem rozpočtu EU.
  • Clo se započítává do ceny dováženého zboží a tím tedy logicky vzrůstá i jeho cena. Jedná se tedy o tzv. cenotvornou funkci.
  • Clo v neposlední řadě prodražuje dovážené zboží a chrání tak domácí výrobce před konkurencí z okolních států v případě, kdy některý stát nepřiměřeně dotuje nějaký segment zboží (např. Čína) a tamní výrobci tak získávají konkurenční výhodu nad ostatními výrobci, kteří žádné dotace nedostávají. V takovém případě mluvíme o tzv. ochranné funkci cla, která má zamezit diskriminaci domácích obchodníků.

Stanovení výše cla pro státy EU

Mezi státy Evropské unie není uplatňováno clo. Funguje zde jednotný vnitřní trh. Nutné je pouze evidovat dovoz a vývoz (import a export) a doložit tedy původ a množství zboží.

Není stanoveno ani množství bezcelního dovozu či vývozu.

Zakázáno je dovážet zbraně (bez příslušného povolení), munici, narkotika a nekonzervované masové výrobky. Nekonzervované potraviny musí být řádně označeny dle příslušných předpisů (jedná se o tzv. deklaraci). Je zakázáno dovážet a vyvážet ohrožené druhy, které jsou v zákoně definovány jako tzv. divoké fauny a flóry (např. korály, želvy, opičky, hady či jiná zvířata).

Stanovení výše cla pro nečlenské státy (primárně USA, Čína, Holandsko)

Ke stanovení výše cla se používá systém Taric CZ, v němž si lze  zjistit výši cla. Ale pro ty, co se v celní problematice neorientují, je i zjištění ceny z Taric CZ docela problém.

Největším problémem bývá stanovení nomenklatury zboží, tedy jeho zařazení do příslušné kategorie (tzn. kam spadá dle Taric CZ). Celních nomenklatur je ohromné množství a pro laika jsou snadno zaměnitelné.

Respektive – bez toho, aniž byste strávili nějaký čas hledáním všech potřebných podkladů a informací, nemáte moc šanci se v Taricu vyznat.

Ostatně i proto poskytujeme firmám i živnostníkům poradenství a pomáháme jim správně zařadit zboží a vypočítat clo.

Osvobození od cla

Ne každé zboží, které překročí hranice ČR (vývoz či dovoz), podléhá clu. Jak jsme již uvedli výše, pokud dovážíte zboží do a nebo z ČR do států EU, tak žádné clo odvádět nemusíte. Nutná je pouze evidence (a tedy nezbytné kolečko na celnici). Tedy zaznamenat, co jste přivezli a nebo dovezli z nebo do České republiky.

V případě, že si z nečlenského státu EU (již zmiňované USA, Čína) dovezete do ČR zboží v nižší úhrnné hodnotě, než je 22 eur, tak ani není třeba zboží vůbec proclít.

Pozn.: Úhrnná hodnota zboží sestává z celkové ceny, kterou jste zaplatili (tedy je zde zahrnutá i cena za dopravu).

Chystáte-li se tedy někam na dovolenou a plánujete, že si z dovolené přivezete nějaký suvenýr výrazně převyšující hodnotu oněch 22 eur, je vhodné seznámit se předem s celními podmínkami a s celním sazebníkem. Clo, které za dovážené zboží zaplatíte, může mnohdy překročit cenu suvenýru i několikanásobně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>