Celní sazebník 2015 – kódy, nomenklatura

Český celní sazebník používá k označení zboží mezinárodní nomenklaturu harmonizovaného systému, kterou používá kolem 170 států. Každé zboží, které lze převést přes hranice států, je zařazeno na základě celního sazebníku do určité skupiny a je označeno unikátním číslem (toto číslo je uvedeno na začátku každého řádku v celním sazebníku).

Celní sazebník - ukázka + vysvětlení

Takto nějak vypadá celní sazebník – začíná vždy kóde

Může sestávat ze 3 částí – viz 0101 21 00 – Živí koně, osli, muly a mezci – koně – plemenná čistokrevná zvířata

  • obecný název zboží (v našem případě 0101)
  • upřesňující skupina (0101 21)
  • úplná konkretizace zboží (0101 21 00)

Jednotlivé celní sazby (clo) jsou pak určovány právě na základě celního sazebníku, který kromě výše cla, řeší i označování zboží pro celní účely (následně i pro DPH). Značení zboží vychází z harmonizovaného systému popisu číselného značení zemí EU. Tzn. jsou všechna tato čísla jednotná v rámci celé EU.

Seznam všech kódů najdete v tomto celním sazebníku pro rok 2015 / 2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>